Vil du bo her i foreningen?

Andele der sættes til salg udbydes altid først til interessede personer, der står opført på vores venteliste. Nuværende beboere kan blive skrevet op på vores interne venteliste ved at kontakte vores administrator Lena Hesselbech Flindt på lhf@hplaw.dk.

For at komme på vores eksterne venteliste skal du anbefales af en nuværende andelshaver. Det er IKKE muligt at komme på den eksterne venteliste uden at dette krav er opfyldt.